โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
Curriculum Excellence Center ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือ 

เกี่ยวกับงานหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล ตลอดจนการวิจัยต่างๆ
 
ท่านสามารถส่งข้อความถึงศูนย์โดยส่ง e-mail มาที่ rutmarut@gmail.com 

                   เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ