โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้...พัฒนาผู้เรียนไปสู่โลกอนาคตที่สดใส"


Innovative curriculum and learning develops today's students for the future.
สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ LCCL (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  

รับสิทธิพิเศษ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทางด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครสมาชิกโดยลงทะเบียนผ่าน Link ด้านล่าง (ใช้เวลา 1 นาที)
สำหรับท่านที่เคยสมัครผ่าน e-mail มาแล้ว 
ขอความกรุณาลงทะเบียนผ่าน Link นี้อีกครั้งท่านจะได้รับ E-mail ตอบรับการเป็น-mail สมาชิกภายใน 1 วัน
หากท่านไม่ได้รับ E-mail ตอบรับ ให้แจ้งมาที่ rutmarut@gmail.com
ติดตามผลงานของศูนย์ได้จากแพลตฟอร์ม
Facebook: Marut Patphol
 
หนังสือล่าสุดของศูนย์ ท่านสามารถ Download ได้ฟรีที่นี่